three_images

ست تزریق شیمی درمانی با دارا بودن بهترین و کاملترین سیستم فیلتراسیون از استانداردهای لازم برای استفاده در تزریق محلولهای شیمی درمانی مناسب می باشد.

مانند همیشه در محصولات تولیدی شرکت گوهر شفا امنیت بیمار ، کاربردی ساده ، انعطاف پذیری در مصرف و قیمت مناسب در نظر گرفته شده است.