feature-rich-options


اشکال


 • تیوب های دو سوراخه
 • تیوب های چند سوراخه
 • تیوب های هم مرکز
 • طراحی های پیچیده هندسی
 • طراحی مخروطی
 • تیوب های قیفی شکل
 • خمش / شکل دهی و تغییر فرم تیوب ها


مقاطع با اشکال پیچیده


 • مقاطع چند سوراخه مختلف در یک تیوب یکپارچه
 • تیوب های تقویت شده
 • فنر زنی به دور تیوب
 • تیوب های سیم بافت
 • تیوب های رادیوپک برای اشعه ایکس
 • استنلس استیل پزشکی


ضخامت دیواره تیوب


 • ضخامت یکسان یا متغییر در طول تیوب چند لایه


اتصالات و درگاه های و درپوش ها


 • با رنگ های از پیش تولید شده یا مطابق نیاز مشتری
 • اتصالات مختلف برای کاربرد های خاص


سوراخ ها، در گاه ها و مجاری


 • دریلینگ
 • سوراخ های گرد
 • سوراخ های خاص به سفارش مشتری
 • سوراخ از بغل بیضی شکل