گوهر شفا با موفقیت تولید کانولا راتوسعه داد، که در حال حاضر در مرحله نهایی از کارآزمایی بالینی است وبه زودی برای فروش روانه بازار خواهد شد

ایران هلث 97

از 29 خرداد تا 1 تیر ماه 97

تهران – محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

شرکت گوهر شفا گستره وسیعی از محصولات تخصصی در شاخه های جراحی عمومی ارولوژی، آنکولوژی و کاردیولوژی را تولید مینماید